Rijeka Utiče u Dužina u RH Ukupna dužina
       
Sava Dunav 562 km 945 km
Drava Dunav 305 km 749 km
Kupa Savu 296 km 296 km
Dunav Crno more 137,5 km 2860 km
Bosut Savu 143 km 186 km
Korana Kupu 109 km 134 km
Bednja Dravu 133 km 133 km
Lonja-trebeš Savu 132 km 132 km
Česma Lonju 123 km 123 km
Una Savu 5 km 213 km
Vuka Dunav 112 km 112 km
Dobra Kupu 104 km 104 km
Cetina Jadransko more  100 km 100 km
Glina Kupu 82 km 100 km
Karašica Dravu 91 km 91 km
Sutla Savu 89 km 92 km
Orljava Savu 89 km 89 km
Ilova Lonju 85 km 85 km
Odra Kupu 83 km 83 km
Lika Ponornica 78 km 78 km
Krapina Savu 75 km 75 km
Krka Jadransko more  73 km 73 km
Pakra Lonju 72 km 72 km
Sunja Savu 69 km 69 km
Zrmanja Jadransko more  69 km 69 km
Mura Dravu 67 km 483 km
Glogovnica Česmu 66 km 66 km
Plitvica Dravu 65 km 65 km
Mrežnica Koranu 63 km 63 km
Kupčina Kupu 56 km 56 km
Mirna Jadransko more  53 km 53 km
Trnava Muru 47 km 47 km
Neretva Jadransko more  20 km 213 km
Rječina Jadransko more  19 km 19 km